Trang chủ » VAMC tiếp tục phát hành hơn 420 tỷ đồng trái phiếu

VAMC tiếp tục phát hành hơn 420 tỷ đồng trái phiếu

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:26:09)
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo về việc phát hành trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) cho 3 ngân hàng: Techcombank, SHB, VietABank.
Theo đó, VAMC phát hành hơn 234,6 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), hơn 97,8 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và hơn 87,6 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
Trái phiếu đặc biệt phát hành có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 0%, ngày hiệu lực là 15/11/2013 và ngày đến hạn là 15/11/2018.
Như vậy, tổng cộng số trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cho 3 ngân hàng nói trên là hơn 420 tỷ đồng.
SHB là một trong những ngân hàng đã được VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt đầu tiên với số trái phiếu đặc biệt mệnh giá 74,65 tỷ đồng
Từ đầu tháng 10 tới nay, VAMC đã tiến hành mua nợ xấu của một loạt các ngân hàng bao gồm Agribank, PGBank, SCB, SHB và SouthernBank…