Trang chủ » Vietnam Property Holding đã thoái vốn khỏi CNT

Vietnam Property Holding đã thoái vốn khỏi CNT

(Ngày đăng: 09-08-2014 02:37:35)
Tổ chức này đã bán toàn bộ 2,49 triệu cổ phiếu CNT, tương đương 24,9% với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.
 
Vietnam Property Holding đã thoái vốn khỏi CNT

Tổ chức này đã bán toàn bộ 2,49 triệu cổ phiếu CNT, tương đương 24,9% với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Vietnam Property Holding báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
 
Theo đó, tổ chức này đã bán toàn bộ 2,49 triệu cổ phiếu CNT sở hữu, tương đương 24,9% với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Hiện Vietnam Property Holding không còn là cổ đông của CNT. Ngày thay đổi sở hữu: 1/7/2013.
 
Văn bản công bố không nêu rõ hình thức giao dịch, Tuy nhiên, có thể thấy khối lượng cổ phiếu nói trên được giao dịch thỏa thuận ngày 1/7/2013. Đối tác nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ Vietnam Property Holding vẫn chưa được công bố.