Trang chủ » Quy hoạch xây dựng chắp vá gây lãng phí cho đất nước

Quy hoạch xây dựng chắp vá gây lãng phí cho đất nước

(Ngày đăng: 16-03-2020 10:28:00)
Nhiều đại biểu Quốc hội yêu cầu một khi quy hoạch đã được phê duyệt thì phải tuân thủ, tránh tình trạng điều chỉnh, xé nhỏ.
Chiều 11/11, thảo luận tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Phạm Huy Hùng cho rằng cần làm rõ hơn các vấn đề liên quan tới quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị… để người dân được tiếp cận, tránh gây bức xúc.
Đề cập tới vấn đề tuân thủ quy hoạch, ông Hùng so sánh, các nước trên thế giới thực hiện điều này rất nghiêm, có những quy hoạch cả trăm năm vẫn giữ được. "Còn chúng ta sau khi có quy hoạch thì lại tiếp tục điều chỉnh, xé nhỏ", đại biểu Hà Nội này nêu thực tế.