Trang chủ » Đồng hồ siêu chất: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Đồng hồ siêu chất: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

(Ngày đăng: 09-08-2014 05:42:37)
Mặt của chiếc đồng hồ này không hiển thị bất kỳ con số nào ngoài giờ phút của hiện tại.

Đôi khi chúng ta cần được nhắc nhở rằng hiện tại mới là quan trọng, không nên bận tâm bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ hay lo lắng trước tương lai. Với thiết kế thông minh, chiếc đồng hồ do Daniel Will-Harris thiết kế chỉ hiển thị giờ và phút của thì hiện tại,  buộc bạn phải tập trung vào những gì đang thực sự xảy ra.