• Chia sẻ
  • Mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh

Mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh

Khi làm các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT hay BHTN thì người lao động cần điền các thông tin liên quan vào mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh để hổ sơ được xét duyệt một cách hợp lệ nhất.

Hiện nay, việc làm các thủ tục BHXH đã được các dịch vụ bảo hiểm xã hội hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Vì thế cho nên, các doanh nghiệp và người lao động đã không còn băn khoăn quá nhiều đến các thủ tục cần thực hiện nữa.

Mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh

Việc cơ quan BHXH ban hành mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh khi làm các thủ tục bảo hiểm nhằm tạo sự thống nhất, tính chuẩn mực trong việc thực hiện hồ sơ hay các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH một cách tiện lợi nhất. Nó có thể giúp cho người khai, người đi thông tin được thuận tiện hơn rất nhiều. Mẫu đơn này là thủ tục bắt buộc phải có trong các hồ sơ liên quan đến BHXH. Chính vì thế mà để các thủ tục được thuận lợi thì chắc chắn là hồ sơ liên quan phải được tiến hành một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Để có thể đảm bảo viết được mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh đúng và đầy đủ thì người lao động cần biết được là thông tin trong mẫu tờ khai này được chia thành 03 phần bao gồm:

- Thông tin người lao động

- Xác nhận của người sử dụng lao động

- Xác nhận của cơ quan BHXH

Với mỗi phần khác nhau thì người lao động cũng cần phải đảm bảo được đầy đủ các thông tin theo quy định như:

- Phần thông tin cho người lao động thì người lao động cần phải lưu ý khai cho chính xác các thông tin liên quan như: họ tên, ngày sinh, CMND, quê quán, số hợp đồng, chức vụ tại nơi làm việc, địa chỉ làm việc, nơi đăng ký khám chữa bệnh, đối tượng hưởng BHXH… Đặc biệt là trong mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh thì người lao động cần ghi rõ thông tin về quá trình đóng BHXH chưa được hường BHTN hay BHXH 1 lần.

- Phần xác nhận của người sử dụng lao động cần có thông tin của đơn vị xác nhận và thông tin người lao động được xác nhận cùng thời gian xác nhận và ký tên , đóng dấu của người sử dụng lao động.

- Phần xác nhận của cơ quan BHXH cần có thông tin về cơ quan BHXH xác nhận và họ tên người lao động được xác nhận thông tin cùng thời gian xác nhận và chữ ký đóng dấu của cơ quan BHXH theo đúng quy định mà mẫu tờ khi đã ghi rõ.

Nhìn chung thì việc ghi mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 01-tbh cũng không quá khó khăn nếu như người sử dụng lao động có thể nắm bắt thông tin một cách chính xác nhất thì có thể sẽ thực hiện các thủ tục một cách thuận lợi nhất.